Ofis Mobilyaları ve Büro Mobilyalarından Haberler

Derinin mobilyalarının tutarlılığı ve sürekliliği izleyerek hep bugünü şimdiyi...


Derinin mobilyalarının tutarlılığı ve sürekliliği izleyerek hep bugünüp şimdiyi, yaşadığımız dönemin ruhunu anlatmasına gayret ettik.

İnsanlar ve bilgisayarlar arasındaki iletişim ağının en verimli biçimde kurgulanabileceği bir bakış açısını yakalayabilmek için dijıtalleşen iş dünyasına uyumlu faktörlerin estetiği ön planda tutarak devreye sokulması gerekiyor. Sanal iletişimin gündemin en önemli belirleyeni haline gelmesiyle ofislerdeki çalışma sistemleri ve metotları değişiyor. Bilgiye ulaşmak kolaylaşırken ofisler salt çalışma alanları değil, bilginin paylaşıldığı ve sosyalleşilen merkezlere dönüşüyorlar. Bu aşamada, ofis tasarımlarının estetik değerlerinin çalışanlar üzerindeki etkisi ve motivasyon katkısı şirketlerin ilerlemesinde en az ofislerin fonksiyonelliği kadar önem kazanmış durumdadır. İnsanların kendilerini iyi hissettikleri bir ortamda çalışmalarının daha etkili performans göstermelerinde büyük katkılar sağladığı görülmektedir. Son yıllarda geçmişte yapılanlara ithafen üretilmiş çok fazla yeni ürün gündeme geldi. Romantizm, neo barok, eklektik yaklaşımlar, süse yönelik dekoratif akımlarla bezeli senelerden geçtik. Bunda dünyanın özellikle
ekonomik, daha sonra siyasi ve kültürel değişikliklerinin de etkileri vardı. Artık yavaş yavaş rasyonelliğe ve realizme doğru bir yönelişten bahsedebileceğimiz bir döneme giriyoruz. Dünyanın doğal kaynaklarının tükenmekte olduğu bilincinin su yüzüne iyiden iyiye çıkması da bu paradigm değişiminin, tasarımı algılayış ve uygulayışta dünyanın yeni biryörüngeye oturmasının ateşleyicisi oldu. Biz, ayakları yere basan, bir yandan da duyguları harekete geçirebilme içgüdüsüyle başı bulutlarda olan bir tasarım felsefesiyle yolumuza devam ediyoruz. Yenilikçi, çağdaş bir tasarım yaratmak istiyorsanız öncelikle ürün tasarımının geçtiğimiz yüzyıldaki ve son 10 yıldaki tarihçesini bilmekte fayda görüyorum. Bir tasarımcı olarak bu verileri benliğinde damıtıp Bu birikimin üzerine bir tuğla da ben nasıl

Ahk Interiors
Sabit ve hareketli mobilya üretimi, proje yönetimi ve uygulamaları alanlarında büyük çaplı işlere imza atan Ahk Interiors Contract Furniture 1996 yılında kuruldu. Antalya menşeli firma, Ahk Interior Design Contracting adı altında otel, yaşam alanı, konut ofis, kurumsal yapı ve iş merkezi gibi farklı mekan ve yapıların anahtar teslimi ince yapı işlerini yürütmekte ve mimari uygulamalarda danışmanlık hizmeti de vermektedir.
Deriıip Ahk Interiors ortaklığı
Derin, gerçekleştirdiği ortaklık vasıtasıyla mimarların ve iç mimarların çözüm ortağı olarak daha büyük çaplı projelerde de yer alabilecek üretim potansiyeline kavuştu.
Derin markasının Aziz Sarıyerin hayat görüşüne paralel şekillendirilmiş felsefesi zaman içinde iyice belirginleşti. Benim firmaya katılmamla net, pür ve sek bir tasarım anlayışını, melezlik olarak nitelendirebileceğim tamamlayıcı ürünler üzerine odaklanmış yaklaşımımızın içinde eriterek uluslararası platformlarda mobilyalarımız aracılığıyla sergiledik. Derinin mobilyalarının tutarlılığı ve sürekliliği izleyerek hep bugünü, şimdiyi, yaşadığımız dönemin ruhunu anlatmasına gayret ettik. Kolay algılanması, hızlıca kabul görmesi ve çok yüksek adetlerle satılması bizim birincil hedefimiz olmadı. Niteliğe yoğunlaştık. İşimize âşık oluşumuz, zor şartlarda riskler alabilme kabiliyetimizi geliştirdi. Butik bir sistemde yaptık üretimlerimizi. Genişlemekten çok, derinleşmeyi tercih ettik. Ahk Interiorsla girdiğimiz iştirakle de temelleri iyice sağlamlaşmış bir oluşum niteliğine ulaştık. Dünyanın birçok farklı noktasından gelen, özellikle otel projeleriyle ilgili taleplere cevap verebilecek bir sistem içine girmek Derin için önemli bir hamleydi. Ahk İnteriorsın Derin markasıyla olan işbirliği bu bağlamda Derin için çok verimli olabilecek bir yol açtı. Seri üretim açısından, kavuşulan sistem ve organizasyon olanakları, Derin markasının mobilyalarını dünyanın bugüne kadar ulaşamadığımız bölgelerdeki, özellikle otel, hastane ve ofis projelerinde değerlendirebilmemizi sağlıyor. Bugüne kadar mobilya alanında sunduğu ürünler ve hizmetlere devam edecek olan Derin, Ahk Interiors ile gerçekleştirdiği ortaklık vasıtasıyla mimarların ve iç mimarların çözüm ortağı olarak daha büyük çaplı projelerde de yer alabilecek üretim potansiyeline kavuşuyor. Ahk Interiors Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Kilit ile birlikte, dünyanın tasarım odaklı mobilya platformlarında hem temsilciliklerimizle hem de proje üretimlerimizle markamızın etkinliğini daha da yükseltmeyi hedefliyoruz.
Boomerang
Laplounge
koyarım ın peşine düşmenin bireysel tasarımcı kimliğine katkı sağlayacağını söyleyebilirim. Bir yandan da malzeme ve üretim teknolojileri hakkında sürekli güncellenen bilgi akışının içinde olmak gerekir. Ayrıca tasarıma bakış açısı özgünlük ve tutarlılık zemini üzerine oturtulmalı diye düşünüyorum.
Tüm Haberler